OTROŠKI PARLAMENT 2017/18

Otroški parlamenti so z nami že 27 let. Namenjeni so našim mladim in jih učijo številnih veščin – vzpodbujajo kritično mišljenje, učijo o različnih temah, zastavljajo različna vprašanja, poudarjajo pomen dialoga, spoštovanja različnosti, učenja, poslušanja, dogovarjanja, spodbujanja, zaupanja, branja, znanja …

Letos se na naši šoli izvajajo dejavnosti v okviru 28. otroškega parlamenta na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Dejavnosti so potekale v vseh razredih – učenci od 1. do 5. razreda so se pogovarjali o temah »moja najljubša šolska dejavnost«, »sanjska šola«, pisali so pesmice o šoli (Moj sošolec, Moj učitelj, Moja šola, Šola ni šala …) in poustvarjali po branju leposlovne literature na to temo; šestošolci so razmišljali o temi ODNOSI V ŠOLI, sedmošolci o UČNIH VSEBINAH, osmošolci so se pogovarjali o METODAH IN NAČINIH POUČEVANJA, devetošolci pa o temi ŠOLA ZA ŽIVLJENJE.PREBERI VEČ O OTROŠKEM PARLAMENTU

Mentorica otroškega parlamenta: Špela Mrkša, prof.