+386 3 818 3320 - OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

ŠOLSKI SKLAD OŠ PODČETRTEK

Šolski sklad OŠ Podčetrtek je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 22. 10. 2008.
Namen šolskega sklada je:

  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • pomoč  socialno šibkim učencem,
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij, sponzorstev, zapuščin in iz drugih virov.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo: Mara Hunski – predsednica, Mojca Vrešak, Sašo Oberski, Antonija Vodeb, Karmen Čoh, Simona Križan in Darinka Kajba.

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:

  • transakcijski račun: SI56-01292-6030675013
  • z referenco: SI00-200-2008
  • s pripisom v namenu: Šolski sklad OŠ Podčetrtek.