Skoči na glavno vsebino

 

IZBIRNI PREDMETI 2023/2024

Šola bo v šolskem letu 2023/2024 poleg rednih predmetov po predmetniku izvajala pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5., 6. ter 7., 8., 9. razreda.
Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jezik se izvaja dve uri tedensko.
Učenci 7., 8. in 9. razreda obvezno izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši.
Učenci  od 4. do 9. razreda lahko izberejo eno uro pouka neobveznih izbirnih predmetov oz. največ dve uri, če si izberejo tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet.
Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.
Pred izpolnjevanjem si oglejte ponudbo izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23. Učencem bodo izbirne predmete podrobneje predstavili tudi učitelji, ki te predmete poučujejo.

Prijavni postopek bo potekal od srede, 12. aprila do srede, 19. aprila 2023.
Prijave bodo potekale elektronsko preko eAsistenta.

Navodila za elektronsko izpolnjevanje:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Dostopnost