Skoči na glavno vsebino

Namen državnega projekta Kulturna šola je spodbujanje h kulturnem udejstvovanju učencev in učiteljev v slovenskih osnovnih šolah.
V preteklih treh šolskih letih je osnovna šola Podčetrtek izvedla mnogo kulturnih prireditev in dejavnosti ter pridobila naziv Kulturna šola.

V osnovni šoli Podčetrtek si prizadevamo dosegati naslednje cilje:

  • delovanje na vsaj petih področjih kulture,
  • bogata razvejanost različnih kulturnih področij,
  • večje število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti,
  • udeležba in doseganje vidnih rezultatov na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih,
  • velik obseg izvedenih kulturnih dogodkov za šolsko in zunanjo javnost,
  • spodbujanje mentorskega dela,
  • povezovanje šole z drugimi institucijami v skupne kulturne projekte.

Osnovna šola Podčetrtek sodeluje tudi v mreži kulturnih šol savinjske regije. Namen takšnega sodelovanja je predvsem medsebojna izmenjava izkušenj vodenja in ustvarjanja na različnih umetniških področjih, načrtovanje skupnih kulturnih projektov, obenem pa izbranim učencem vsake šole (najkulturnikom in najkulturnicam) omogoči enodnevni izobraževalni izlet po Sloveniji. Poudarek dajemo tudi izobraževanju mentorjev kulturno-umetniških področij na osnovnih in srednjih šolah v regiji.

VEČ O KULTURNI ŠOLI

Koordinator projekta: Sašo Oberski, prof.

Dostopnost