Skoči na glavno vsebino

ERASMUS+ (KA1): UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

Program Erasmus+ je program EU, namenjen usposabljanju, sodelovanju in posodobitvam na področju izobraževanja. Projekt učne mobilnosti omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbuja mobilnosti vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo študijskega obiska. Glavni cilj projekta mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter nenazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

Naš projekt – IZZIVI INKLUZIJE Our project – CHALLENGES OF INCLUSION

Koordinatorica: Anita Skerbiš, prof.

Dostopnost