ŠOLSKI SKLAD OŠ PODČETRTEK

Šolski sklad OŠ Podčetrtek je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 22. 10. 2008.
Namen šolskega sklada je:

  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • pomoč  socialno šibkim učencem,
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij, sponzorstev, zapuščin in iz drugih virov.

Upravni odbor šolskega sklada  sestavljajo: Mara Hunski, predsednica, Mojca Vrešak, podpredsednica,  Antonija Vodeb, Suzana Pirman kot predstavniki šole in  Matjaž Vrešak, Brigita Pepevnik in Darinka Kajba kot predstavniki staršev.

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:

  • transakcijski račun: SI56-01292-6030675013
  • z referenco: SI00-200-2008
  • s pripisom v namenu: Šolski sklad OŠ Podčetrtek.
Dostopnost