TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Projekt vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.
 Na matični šoli vodi projekt učiteljica Eva Cankar. Na podružnični šoli vodi projekt učiteljica Suzana Pirman.

Več o projektu…   

 

MATIČNA OSNOVNA ŠOLA

Projekt vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.
Matična osnovna šola Podčetrtek se je tudi v letošnjem šolskem letu priključila projektu. Aktivnosti bodo potekale od 13. 9. 2021 do 8. 10. 2021.
Četrtošolci, ki obiskujejo kuharski krožek, se bodo pomerili v peku mafinov, katerih recepte bodo sami poiskali na spletu. Devetošolci bodo ob prebrani zgodbi in razgovoru po njej spoznali razliko med prenizko in previsoko zastavljenimi cilji ter zapisali tudi sami svoje kratkoročne in dolgoročne cilje. Pri oddelčni uri bodo prav tako s pomočjo gradivi spoznali osebnostne lastnosti zase in svoje sošolce ter ugotavljali primerne poklice zase po predstavitvi različnih poklicev. V sodelovanju s strokovnimi delavci CŠOD bodo učenci spoznali belokranjsko pisanico in se seznanili s celotnim postopkom izdelave ter se naučili pripraviti belokranjsko pogačo. Pobliže  bodo spoznali črno človeško ribico, ki biva le na območju Bele krajine, si ogledali kraško vodno jamo Kobiljačo ter spoznali njene značilnosti. Prav tako se bodo srečali z belokranjskimi ljudskimi plesi in z glasbo z njimi.

Dejavnosti bodo potekale v skladu z vsemi predpisanimi pravili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe.

Koordinatorica projekta na matični osnovni šoli je Eva Cankar.

 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA

Tudi na POŠ Pristava pri Mestinju se bomo v šolskem letu 2021/22 priključili projektu: Teden vseživljenjskega učenja (TVU).
Spoznavajmo preteklost in pomen ohranjanja dediščine bo rdeča nit dejavnosti, ki jih bomo organizirali za učence prvega in drugega razreda. V Muzeju na prostem Rogatec bodo sodelovali v ustvarjalnih delavnicah (peka kruha, izdelava preprostega glasbila, kovaštvo) ter doživeli in začutili življenje nekoč. Medgeneracijsko sodelovanje bo potekalo pod sloganom: Tudi moja babica in dedek sta bila prvošolca, kjer bodo učenci ob pomoči starih staršev primerjali življenje nekoč in danes. Ob svetovnem dnevu pošte bodo napisali pismo in narisali risbice za starostnike doma upokojencev. Vzporedno z aktivnostmi bomo v daljšem časovnem obdobju posebno skrb namenili zdravemu načinu življenja, življenjskim vrednotam (spoštovanje, osnovni vljudnostni izrazi…) ter bralnim minutkam. Ob Tednu otroka bodo prvošolci na športnem dnevu izvajali šaljive igre dedkov in babic.
Dejavnosti bodo potekale v skladu z vsemi predpisanimi pravili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe. 

Koordinatorica projekta na POŠ je Suzana Pirman

 

Dostopnost