Skoči na glavno vsebino

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Foto: Veri Ivanova, pridobljeno 18. 11. 2017, Unsplash

6. razred
4.  maj 2023: SLOVENŠČINA
8.  maj 2023: MATEMATIKA
10.  maj 2023: ANGLEŠČINA

9. razred
4.  maj 2023: SLOVENŠČINA
8.  maj 2023: MATEMATIKA
10.  maj 2023: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA IN ETIKA

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu je obvezno za vse učence. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda. Vsako leto se preverja znanje iz slovenščine in matematike. Tretji predmet pa vsako leto določi šolski minister. Preverjanje ob koncu 9. razreda osnovne šole je obvezno za vse učence.

Vse pomembnejše informacije o NPZ: www.ric.si

Dostopnost